ซื้ออะไหล่/ส่งซ่อม Buy spare parts/Get it fixed

>> สถานที่ส่งซ่อม <<

1. นำสินค้า พร้อมใบรับประกันและใบเสร็จ ไปส่งซ่อมได้ที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ลูกค้าซื้อสินค้ามาค่ะ 

หรือ

2. นำสินค้า พร้อมใบรับประกันและใบเสร็จ มาส่งซ่อมด้วยตนเอง

ที่ บริษัท เพียวละมุน จำกัด

เลขที่ 1 ซอย รามคำแหง 199 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร.02-136-7444 โทรสาร.02-136-7449-50

 

** ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออะไหล่ / ส่งซ่อมสินค้า ได้ 3 ช่องทาง **

1. ติดต่อฝ่ายบริการโดยตรง โทร.02-136-7444 ต่อ 201-207

2. แอดไลน์มาที่ ไอดีไลน์ @service.astina  เพิ่มเพื่อน

3. ส่ง e-mail แจ้งรายการที่ต้องการ แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

 

 

- สั่งซ่อม / ซื้ออะไหล่ หรือส่งซ่อม ส่งอีเมล์นี้เท่านั้น service@puramun.co.th

 

 

 

 

 

>> Repair location <<

1. Bring products with a warranty card and receipt. Can be sent to repair at the department store or the shop where the customer buys the product

or

2. Bring products with warranty cards and receipts Come to repair

At Pure Lamoon Company Limited

No. 1 Soi Ramkhamhaeng 199, Ramkhamhaeng Road, Minburi Subdistrict, Minburi District, Bangkok 10510

Tel. 02-136-7444 Fax. 02-136-7449-50

** Customers can order products / spare parts / deliver products via 3 channels **

1. Contact the service directly. Tel. 02-136-7444 ext. 201-207

2. Add Line to ID Line @service.astina เพิ่มเพื่อน


3. Send an e-mail to inform the desired item. Then wait for the officer to contact you back
- ordering product Send this email only sales@puramun.co.th

- Order to repair/buy spare parts or send to repair, send this email only service@puramun.co.th


Visitors: 146,011